[Infographics] Việt Nam đóng góp rất quan trọng cho quá trình đổi mới AIPA

Quốc hội Việt Nam đã đóng vai trò như “người mở đường,” sáng tạo và linh hoạt để thích ứng với hoàn cảnh mới, tạo nên một cách thức tổ chức hội nghị mới lần đầu tiên trong lịch sử AIPA.

 

 

(TTXVN)