[Infographics] Việt Nam được dự báo sẽ thành nền kinh tế thứ 21 thế giới vào năm 2038 (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 3/1/2024) Trung tâm tư vấn CEBR (Anh) đánh giá Việt Nam và Philippines là hai nền kinh tế Đông Nam Á có năng lực “nhảy vọt” trong bảng xếp hạng World Economic League Table (WELT) trong giai đoạn từ nay đến năm 2038. Theo CEBR, Việt Nam hiện là nền kinh tế lớn thứ 34 thế giới và sẽ tăng nhanh lên vị trí 24 vào năm 2033, trước khi trở thành nền kinh tế thứ 21 thế giới vào năm 2038.