Việt Nam-Kazakhstan: Các hiệp định đã ký kết

- Hiệp định về hợp tác kinh tế và thương mại (ký ngày 1/2/1994)

- Nghị định thư về trao đổi ý kiến giữa hai Bộ Ngoại giao (ký ngày 1/2/1994)

- Hiệp định về đi lại lẫn nhau của công dân hai nước (ký tháng 9/2009)

- Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục (ký tháng 9/2009)

- Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau (ký tháng 9/2009)

- Hiệp định hợp tác lao động (ký tháng 9/2009)

- Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự (ký tháng 10/2011)

- Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (ký tháng 10/2011)

- Nghị định thư bổ sung Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục ký ngày 15 tháng 9 năm 2009 (ký tháng 10/2011)

- Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật (ký tháng 9/2012)

- Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự (ký tháng 6/2017)

- Hiệp định về dẫn độ (ký tháng 6/2017)

- Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Kazakhstan về chuyển giao người bị kết án phạt tù (ký tháng 8/2023)

- Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Kazakhstan về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông (ký tháng 8/2023)

- Kế hoạch Hành động Chung nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Kazakhstan giai đoạn 2023-2025 (ký tháng 8/2023)

- Bản Ghi nhớ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Văn hóa và Thể thao nước Cộng hòa Kazakhstan về hợp tác trong lĩnh vực du lịch (ký tháng 8/2023)

- Bản Ghi nhớ về Hợp tác giữa Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Ủy ban Đầu tư, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Kazakhstan (ký tháng 8/2023)

- Bản Ghi nhớ về Hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương Việt Nam và Trung tâm Chính sách Thương mại “QazTrade” (ký tháng 8/2023)

-  Bản Ghi nhớ giữa Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty Cổ phần Khabar Agency (ký tháng 8/2023).

                                                                              (Cập nhật tháng 8/2023)