[Infographics] Việt Nam luôn chủ động, tích cực tham gia, đóng góp trong APEC

Hà Nội (TTXVN 10/11/2021)