Việt Nam-Luxembourg: Các chuyến thăm cấp cao

* Về phía Việt Nam:

- Tháng 4/1994:     Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm

- Tháng 5/1995:     Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt

- Tháng 9/2002:     Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải

- Tháng 5/2003:     Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Phạm Quang Nghị

- Tháng 9/2010:     Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu

- Tháng 02/2011:   Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng

- Tháng 06/2012:   Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh

- Tháng 12/2022:   Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

* Về phía Luxembourg:

- Tháng 3/1994:     Bộ trưởng Kinh tế Robert Gebbels

- Tháng 11/1995:   Đại Công tước kế vị Henri

- Tháng 3/1996:     Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Jacques Poos

- Tháng 12/1999:   Bộ trưởng Hợp tác Phát triển Charles Goerens

- Tháng 10/2000:   Thủ tướng Jean-Claude Juncker

- Tháng 10/2002:   Bộ trưởng Văn hóa, Đại học và Nghiên cứu Erna Hennicot-Schoepges

- Tháng 02/2004:   Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Lydie Polfer

- Tháng 12/2008:   Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Jean Asselborn

- Tháng 3/2011:     Bộ trưởng Hợp tác Phát triển và các Hoạt động Nhân đạo Marie-Josée Jacobs

- Tháng 11/2011:   Đại Công tước Henri

- Tháng 11/2017:   Bộ trưởng Hợp tác Phát triển và các Hoạt động Nhân đạo Romain Schneider

- Tháng 6/2018:     Bộ trưởng Ngoại giao và Châu Âu Jean Asselborn

- Tháng 5/2023:     Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel.

                                                                                               (Cập nhật đến 5/2023)