[Infographics] Việt Nam sau đại dịch COVID-19: Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao

Hà Nội (TTXVN 29/10/2023) Kết quả đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19 đã góp phần quan trọng và tạo thuận lợi cho kinh tế-xã hội của cả nước phục hồi. An sinh xã hội được quan tâm đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động tăng 6,8% hơn 94% số hộ gia đình đánh giá có thu nhập ổn định hoặc cao hơn cùng kỳ năm 2022. Theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới vào tháng 3/2023 của Liên hợp quốc, Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 12 bậc, từ vị trí 77 lên vị trí 65 trong bảng xếp hạng toàn cầu.