[Infographics] Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tham gia, đóng góp tích cực trong APEC

Hà Nội (TTXVN 19/11/2020)