Việt Nam và Capuchia thúc đẩy thực hiện các Hiệp định hợp tác song phương

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 89 ngày 30/3/2005