[Infographics] Việt Nam và Hà Lan: Điển hình của mối quan hệ năng động và hiệu quả (cập nhật 4/2019)

Hà Nội (TTXVN 8/4/2019) Quan hệ Việt Nam - Hà Lan là điển hình của mối quan hệ năng động và hiệu quả giữa Việt Nam và một nước châu Âu. Những năm gần đây, Hà Lan luôn là một trong những nhà đầu tư châu Âu lớn nhất tại Việt Nam.