[Photo] V.I.Lenin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

V.I. Lenin là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành cuộc Cách mạng tháng Mười Nga 1917, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.

 • Đầu tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản thứ ba được thành lập tại Moskva dưới sự lãnh đạo của V.I.Lenin, đánh dấu sự thắng lợi của chủ nghĩa Marx-Lenin đối với khuynh hướng cơ hội hữu khuynh và chủ nghĩa sôvanh. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • Đầu tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản thứ ba được thành lập tại Moskva dưới sự lãnh đạo của V.I.Lenin, đánh dấu sự thắng lợi của chủ nghĩa Marx-Lenin đối với khuynh hướng cơ hội hữu khuynh và chủ nghĩa sôvanh. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • Đầu tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản thứ ba được thành lập tại Moskva dưới sự lãnh đạo của V.I.Lenin, đánh dấu sự thắng lợi của chủ nghĩa Marx-Lenin đối với khuynh hướng cơ hội hữu khuynh và chủ nghĩa sôvanh. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • V.I.Lenin trên Quảng trường Đỏ ở Moskva trong Lễ kỷ niệm một năm Cách mạng Tháng Mười thắng lợi, 7/11/1918. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • V.I.Lenin - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới, người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng Tháng Mười Nga, lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • V.I.Lenin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong Lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, 7/11/1918. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • V.I.Lenin phát biểu tại Lễ khánh thành tượng đài K.Marx và F.Engels trên Quảng trường Đỏ trong Lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, 7/11/1918. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • V.I.Lenin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong Lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, 7/11/1918. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • Hơn một thế kỷ đã trôi qua và thế giới sẽ còn tiếp tục đổi thay, nhưng cuộc cách mạng vĩ đại do V.I. Lenin và đảng Bolshevik lãnh đạo vẫn khẳng định sức sống, giá trị thời đại và ý nghĩa lịch sử toàn thế giới. Những lý tưởng cao đẹp mà cuộc cách mạng làm “rung chuyển thế giới” ấy vạch ra hơn 100 năm trước vẫn là khát vọng, là ước mơ cháy bỏng của loài người và ngọn lửa Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn sáng mãi. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • Đêm 7/11/1917 (25/10 theo lịch Nga cũ), quân khởi nghĩa tấn công vào Cung điện Mùa Đông ở Petrograd, mở đầu cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • Chiều tối 6/11/1917 (24/10 theo lịch Nga cũ), V.I.Lenin đến Điện Smolny, trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang nhằm lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời và thiết lập chính quyền Xôviết. Ðêm 6/11 (24/10), khởi nghĩa vũ trang bắt đầu nổ ra ở Thủ đô Petrograd. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • Lãnh tụ V.I.Lenin phát biểu trước người dân tại Petrograd năm 1917. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • V.I.Lenin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong Lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, 7/11/1918. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • Ngôi nhà trên đường Bolotnaya ở Petrograd, nơi diễn ra cuộc họp của Ủy ban Cách mạng, ngày 16/10/1917 (theo lịch Nga cũ) do Lenin chủ trì để đưa ra quyết định quan trọng của cuộc Cách mạng Tháng Mười. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • V.I.Lenin hóa trang với tóc giả để tránh sự truy lùng của Chính quyền lâm thời năm 1917. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • Lều cỏ bên hồ Razliv - nơi V.I.Lenin tạm thời ở để tránh sự truy lùng của Chính phủ tư sản phản động. Chính ở nơi này, Lenin viết cuốn Nhà nước và Cách mạng mà sau này trở thành nền tảng lý luận cho Chính quyền Xô-viết suốt thời gian tồn tại, đến năm 1991. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • Ngày 16/4/1917 (3/4 theo lịch Nga cũ), V.I.Lenin từ Phần Lan trở về Nga để lãnh đạo phong trào cách mạng. Hàng vạn quần chúng đã tổ chức tuần hành, míttinh để chào đón người con ưu tú của nước Nga tại nhà ga Phần Lan ở thành phố Petrograd (trong ảnh). Tại đây, Lenin trình bày Luận cương Tháng Tư, một văn kiện mang tính cương lĩnh đề ra đường lối giành chiến thắng cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa với khẩu hiệu Tất cả chính quyền về tay các Soviet!” (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • Gia đình V.I.Lenin. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • Vladimir Ilyich Lenin - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới, người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng Tháng Mười Nga, lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo. (Ảnh: Tư liệu/TTXV)

 • Ngay trong đêm 7/11/1917, Đại hội các Soviet được triệu tập, thành lập Chính quyền Xô-viết do V.I.Lenin đứng đầu. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • Vladimir Ilyich Lenin - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới, người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng Tháng Mười Nga, lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • Míttinh tại trung tâm thủ đô Moskva trong Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

 • Những người tham gia míttinh rước ảnh của V.I.Lenin tại trung tâm thủ đô Moskva trong Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)