[Infographics] VSIP: Biểu tượng hợp tác kinh tế thành công giữa Việt Nam và Singapore

Hà Nội (TTXVN 27/8/2023) Các Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) là biểu tượng hợp tác kinh tế thành công giữa hai nước. Từ khu VSIP đầu tiên tại Bình Dương được khởi động năm 1996, đến nay đã có 14 VSIP hiện diện tại 10 tỉnh, thành phố của Việt Nam với quy mô lên khoảng 11.000ha. Các VSIP thu hút khoảng 18,7 tỷ USD tổng vốn đầu tư cho khoảng 866 dự án, tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động.