[Photo] Vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương: Các lực lượng tiếp tục cứu hộ tìm kiếm nạn nhân

Bình Dương (TTXVN 7/9/2022) Chiều ngày 7/9/2022, Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường lực lượng phá tường chuyên nghiệp để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân vụ cháy quán Karaoke tại Bình Dương. Hiện khu vực cháy vẫn còn một kho và 1 phòng do sức nóng của vụ cháy chưa thể tiếp cận được. Đội tăng cường được trang bị các thiết bị chuyên dụng bình oxy, máy cắt tường và nhiều dụng cụ chuyên nghiệp nhằm đẩy nhanh tìm kiếm nạn nhân.

 • Đội phá tường chuyên nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh được tăng cường đến vụ cháy quán Karaoke ở Bình Dương mang theo dụng cụ chuyên nghiệp tham gia cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Chí Tưởng -TTXVN)

 • Đội phá tường chuyên nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh được tăng cường đến vụ cháy quán Karaoke ở Bình Dương mang theo dụng cụ chuyên nghiệp tham gia cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Chí Tưởng -TTXVN)

 • Đội phá tường chuyên nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh được tăng cường đến vụ cháy quán Karaoke ở Bình Dương mang theo dụng cụ chuyên nghiệp tham gia cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Chí Tưởng -TTXVN)

 • Đội phá tường chuyên nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh được tăng cường đến vụ cháy quán Karaoke ở Bình Dương mang theo dụng cụ chuyên nghiệp tham gia cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Chí Tưởng -TTXVN)

 • Đội phá tường chuyên nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh được tăng cường đến vụ cháy quán Karaoke ở Bình Dương mang theo dụng cụ chuyên nghiệp tham gia cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Chí Tưởng -TTXVN)

 • Đội phá tường chuyên nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh được tăng cường đến vụ cháy quán Karaoke ở Bình Dương mang theo dụng cụ chuyên nghiệp tham gia cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Chí Tưởng -TTXVN)

 • Đội phá tường chuyên nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh được tăng cường đến vụ cháy quán Karaoke ở Bình Dương mang theo dụng cụ chuyên nghiệp tham gia cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Chí Tưởng -TTXVN)

 • Đội phá tường chuyên nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh được tăng cường đến vụ cháy quán Karaoke ở Bình Dương mang theo dụng cụ chuyên nghiệp tham gia cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Chí Tưởng -TTXVN)

 • Xe cấp cứu chuẩn bị sẵn để tiếp nhận các nạn nhân. (Ảnh Chí Tưởng - TTXVN)

 • Người thân các nạn nhân mong ngóng chờ tin từ bên trong vụ cháy. (Ảnh Chí Tưởng - TTXVN)

 • Người thân các nạn nhân mong ngóng chờ thông tin từ lực lượng cứu hộ, cứu nạn. (Ảnh Chí Tưởng - TTXVN)