Vụ cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông: Chỉ số quan trắc môi trường nước thải và không khí ngày 6 - 7/9 trong giới hạn an toàn

Hà Nội (TTXVN 9/9/2019) Tiếp tục thông tin về vấn đề môi trường khu vực đám cháy nhà kho của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, ngày 9/9/2019, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) cho biết, trong các ngày 6 - 7/9/2019, Chi cục đã phân công cán bộ hàng ngày kiểm tra việc thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố môi trường tại công ty và đã có kết quả quan trắc, lấy mẫu phân tích môi trường quanh khu vực đám cháy, bán kính 500 m tính từ đám cháy.

 

Vụ cháy ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt vì khả năng nhiễm độc thủy ngân đối với những khu vực lân cận. (Ảnh: Thành Đạt - TTXVN)

Đối với môi trường nước thải, Chi cục đã tiến hành quan trắc, lấy mẫu tại năm vị trí: điểm xả cuối trong nhà máy; hố ga thoát nước, cách xưởng cháy 100 m; hố ga trước cửa tổ phục vụ và chăm sóc khách hàng của công ty; cống xả ra sông Tô Lịch; hố ga trong khu dân cư, ngõ 342 Khương Đình. Kết quả phân tích so sánh với QCTĐHN 02:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội (cột B) cho thấy duy nhất thông số COD tại hố ga trước cửa tổ phục vụ và chăm sóc khách hàng của công ty là 821 mg/l (vượt 5,47 lần); còn tất cả các thông số khác, bao gồm cả thủy ngân, tại năm vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép. 

Đối với không khí xung quanh, ngày 6/9 Chi cục lấy mẫu tại sáu vị trí trong đó có điểm giáp cống giữa sân Trường Tiểu học Hạ Đình. Kết quả phân tích so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh cho thấy, các thông số: vi khí hậu, Pb (trung bình 24 giờ), Zn đều nằm trong giới hạn cho phép, không phát hiện thấy Hg (trung bình 24 giờ) trong không khí. 

Tuy nhiên, theo Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, vẫn còn một số các chỉ tiêu: SO2, Benzen, Toluen, bụi tổng tại một số vị trí xung quanh, nhất là vị trí giáp cổng Công ty Động Lực vẫn còn vượt quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam. Tại vị trí trong sân Trường Tiểu học Hạ Đình (có khoảng cách 550 m đến tường rào công ty), tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật môi trường (QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh). 
 
Ngày 7/9, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội đã trưng cầu đơn vị quan trắc có đủ năng lực hoạt động dịch vụ quan trắc và tư cách pháp nhân tiến hành lấy mẫu thủy ngân trong không khí xung quanh tại các vị trí: khu vực cháy; các vị trí cách vụ cháy 200 m, 500 m và tại Trường Tiểu học Hạ Đình. Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng thủy ngân (trung bình 24 giờ) trong không khí dưới ngưỡng quy định tại QCVN 06: 2009/BTNMT. 

Cũng theo Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, qua kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã thực hiện các biện pháp che phủ toàn bộ khu vực cháy bằng bạt để tránh tro xỉ tiếp xúc với nước mưa và bay vào khu vực dân cư xung quanh; xây bờ be xung quanh khu vực cháy nhằm ngăn không cho nước bên trong khu vực bị cháy chảy ra ngoài môi trường; lắp đặt dàn phun nước để làm mát, khống chế nhiệt độ khu vực bị cháy không vượt quá 30°C, hạn chế thủy ngân trong khu vực cháy bay hơi ra môi trường không khí xung quanh khi có nhiệt độ cao. Công ty đã thuê Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ cao Hòa Bình tiến hành hút bùn và nước thải tại toàn bộ các hố ga xung quanh nhà máy./.

Minh Nghĩa