Vũ Đức Đam

 • Họ và tên: Vũ Đức Đam
 • Ngày sinh: 3/2/1963
 • Ngày vào Đảng: 19/2/1993
 • Quê quán: xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII (đến 30/12/2022)

  - Phó Thủ tướng Chính phủ (14/11/2013 - 5/1/2023)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, Kỹ sư Điện tử-tin học
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 10/1988 - 10/1990: Kỹ sư, Công ty xuất nhập khẩu và Dịch vụ kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện

  - 10/1990 - 2/1992: Chuyên viên Ban Phát triển kỹ thuật và Quan hệ đối ngoại, Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam

  - 3/1992 - 4/1993: Chuyên viên, Văn phòng Tổng cục Bưu điện

  - 4/1993 - 10/1994: Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Bưu điện

  - 10/1994 - 11/1995: Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ

  - 11/1995 - 8/1996: Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn phòng Chính phủ

  - 8/1996 - 3/2003: Thư ký rồi Trợ lý Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

  - 3/2003 - 8/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh. Đại biểu HĐND tỉnh (từ 4/2004)

  - 8/2005 - 11/2007: Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (từ 4/2006)

  - 11/2007 - 5/2008: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh

  - 5/2008 - 3/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

  - 3/2010 - 8/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

  - 8/2010 - 8/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (từ 1/2011), Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

  - 8/2011 - 11/2013: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  - 14/11/2013 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 1/2016 - 10/2019: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 10/2019 - 7/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm nhiệm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế

  - 7/2020 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 1/2021 - 1/2023: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (đến 30/12/2022), Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 5/1/2023: Tại kỳ họp bất thường thứ 2 của Quốc hội khóa XV, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Vũ Đức Đam

 • Họ và tên: Vũ Đức Đam
 • Ngày sinh: 3/2/1963
 • Ngày vào Đảng: 19/2/1993
 • Quê quán: xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII (đến 30/12/2022)

  - Phó Thủ tướng Chính phủ (14/11/2013 - 5/1/2023)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, Kỹ sư Điện tử-tin học
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 10/1988 - 10/1990: Kỹ sư, Công ty xuất nhập khẩu và Dịch vụ kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện

  - 10/1990 - 2/1992: Chuyên viên Ban Phát triển kỹ thuật và Quan hệ đối ngoại, Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam

  - 3/1992 - 4/1993: Chuyên viên, Văn phòng Tổng cục Bưu điện

  - 4/1993 - 10/1994: Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Bưu điện

  - 10/1994 - 11/1995: Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ

  - 11/1995 - 8/1996: Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn phòng Chính phủ

  - 8/1996 - 3/2003: Thư ký rồi Trợ lý Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

  - 3/2003 - 8/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh. Đại biểu HĐND tỉnh (từ 4/2004)

  - 8/2005 - 11/2007: Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (từ 4/2006)

  - 11/2007 - 5/2008: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh

  - 5/2008 - 3/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

  - 3/2010 - 8/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

  - 8/2010 - 8/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (từ 1/2011), Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

  - 8/2011 - 11/2013: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  - 14/11/2013 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 1/2016 - 10/2019: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 10/2019 - 7/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm nhiệm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế

  - 7/2020 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 1/2021 - 1/2023: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (đến 30/12/2022), Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 5/1/2023: Tại kỳ họp bất thường thứ 2 của Quốc hội khóa XV, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa