[Infographics] Xuất siêu 2 tháng năm 2024 cao nhất 16 năm (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 1/3/2024) 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 59,34 tỷ USD, nhập khẩu 54,62 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 4,72 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2009.