1. Tài liệu cơ bản Australia

1. Tên nư­ớc: Australia thuộc Khối thịnh vượng chung (The Commonwealth of Australia)

2. Thủ đô: Canberra

3. Vị trí địa lý: Nằm ở bán cầu Nam, bao bọc bởi Nam Thái Bình Dương ở phía Đông, Ấn Độ Dương ở phía Tây, Biển Araphura ở phía Bắc và Nam Đại Dương ở phía Nam.

4. Diện tích: Gần 7,7 triệu km2 (lớn thứ 6 thế giới). Có đường bờ biển dài 25.760 km.

5. Khí hậu: Khô, nhiệt đới (ở phía Bắc) và ôn đới (ở phía Nam). Nhiệt độ trung bình khoảng 270 C (phía Bắc) và 130 C (phía Nam).

6. Tài nguyên thiên nhiên: Giàu khoáng sản như vàng, bôxít, sắt, kẽm, đồng, kim cương, than, uranium, dầu khí và thiếc; đất đai, khí hậu thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

7. Thu nhập bình quân đầu người: 64.400 USD (5/2022) 

8. Đơn vị tiền tệ: Đô-la Australia (AUD); 1 AUD = 0,70 USD (8/2022)

9. Dân số: 26,3 triệu người (3/2023).

10. Dân tộc: Người nhập cư từ Châu Âu (chủ yếu từ Anh), Châu Mỹ, Châu Á, các đảo nhỏ trong khu vực Nam Thái Bình Dương và người dân tộc thiểu số.

11. Tôn giáo: Chủ yếu là đạo Thiên chúa giáo.

12. Ngôn ngữ: Tiếng Anh.

13. Quốc khánh: 26/01/1788

14. Thể chế nhà nước: Quân chủ lập hiến.

Các Lãnh đạo chủ chốt hiện nay:

+ Toàn quyền: Ông David Hurley (Đây-vít Hơ-li), 01/2019

+ Thủ tướng: Ông Anthony Albanese (An-tho-ni An-ba-ni-di), 5/2022

+ Chủ tịch Thượng viện: Bà Sue Lines (Su Lai), 7/2022

+ Chủ tịch Hạ viện: Ông Milton Dick (Min-tơn Đích), 7/2022

+ Lãnh đạo đảng đối lập: Ông Peter Dutton (Pi-tơ Đu-tơn), 5/2022

+ Bộ trưởng Ngoại giao: Bà Penny Wong (Pe-ni Oong), 5/2022

Cơ cấu chính quyền: Toàn quyền (đứng đầu Nhà nước), Quốc hội (lập pháp), Chính phủ (hành pháp), và các ngành tư pháp ở 02 cấp liên bang và tiểu bang; có 06 bang và 02 vùng lãnh thổ liên bang. Chính phủ bang do Thủ hiến đứng đầu.

Quốc hội liên bang là cơ quan lập pháp cao nhất, gồm Hạ viện và Thượng viện. Hạ viện liên bang gồm 151 Hạ nghị sĩ (nhiệm kỳ 3 năm), được bầu theo hệ thống bầu phiếu phổ thông lựa chọn ưu tiên và căn cứ trên số đơn vị bầu cử của mỗi bang. Chủ tịch Hạ viện là người của Đảng cầm quyền. Thượng viện liên bang gồm 76 Thượng nghị sĩ (12 Thượng nghị sỹ mỗi bang, nhiệm kỳ 6 năm); riêng hai vùng lãnh thổ trực thuộc được bầu 02 Thượng nghị sỹ (nhiệm kỳ 3 năm).

Ngành tư pháp có 02 cấp: Tòa án Liên bang (gồm Tòa án Tối cao, Tòa án Liên bang, Tòa án Gia đình) và Tòa án tiểu bang (thường bao gồm Tòa Sơ thẩm, Tòa Trung thẩm và Tòa án Tối cao tiểu bang).

Thể chế chính trị: Đa đảng (các đảng lớn gồm Đảng Tự do, Công đảng, Quốc gia, Đảng Xanh...). Tổng tuyển cử được tổ chức 3 năm/lần; gần nhất vào 21/5/2022.

[Nguồn: Bộ Ngoại giao]