2. Thông tin về Australia

1. Nội trị: Tình hình chính trị-nội bộ Australia cơ bản ổn định. Sau hơn 1 năm cầm quyền, chính quyền Công đảng triển khai kịp thời các biện pháp giải quyết vấn đề kinh tế - an sinh - xã hội, BĐKH; đồng thời rà soát, đánh giá toàn diện chính sách đối ngoại, an ninh, quốc phòng, nhập cư, lao động.

2. Kinh tế: Kinh tế Australia tăng trưởng chậm lại do lạm phát; tăng trưởng GDP dự kiến giảm 1,5% trong năm 2023-2024, trước khi phục hồi 2,06% vào 2024-2025.

3. Quốc phòng, an ninh: Tiếp tục được củng cố, chú trọng tăng cường lực lượng quân sự tại khu vực Tây và Tây Bắc nhìn ra Ấn Độ Dương và Đông Nam Tháng 7/2020, Australia tăng ngân sách quốc phòng lên 270 tỷ AUD trong 10 năm tới, tập trung đầu tư cho hải quân, không quân và công nghệ quốc phòng. Tháng 9/2021, Australia tuyên bố thiết lập Đối tác an ninh 3 bên tăng cường quan hệ với Mỹ, Anh (AUKUS). Tháng 4/2023, Australia công bố tài liệu Rà soát Chiến lược Quốc phòng Australia.

4. Đối ngoại: Chính quyền Công đảng tiếp tục quan tâm và coi trọng phát triển quan hệ với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó:

- Ưu tiên phát triển quan hệ với Đông Nam Á: Australia xây dựng Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040; tiếp tục giải ngân khoản ODA 470 triệu AUD, tập trung trong các lĩnh vực BĐKH, chuyển đổi năng lượng sạch, bình đẳng giới, y tế, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng; khẳng định coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP)…

- Tập trung cải thiện quan hệ với khu vực Nam Thái Bình Dương, đặc biệt sau Thỏa thuận an ninh Solomon - Trung Quốc; khẳng định Australia là “đối tác tự nhiên” thành viên “gia đình Thái Bình Dương”, “đối tác phát triển được lựa chọn” ở khu vực.

- Tiếp tục củng cố quan hệ với các đồng minh và đối tác; chú trọng tăng cường hợp tác trong QUAD, AUKUS; tiếp tục tham gia tích cực các dự án/sáng kiến do Mỹ chủ trì; thắt chặt quan hệ với New Zealand và đồng đăng cai World Cup bóng đá nữ (7/2023); củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Đặc biệt với Nhật Bản, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược với Ấn Độ. Quan hệ với NATO, EU phát triển tích cực.

[Nguồn Bộ Ngoại giao]

(Cập nhật đến tháng 3/2024)