''Nước CHND Hungary hoàn toàn ủng hộ những cố gắng của Chính phủ Việt Nam DCCH để thống nhất hòa bình đất nước Việt Nam'' - Thông cáo của Đảng Công nhân xã hội Hungary (8/1957)

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Tin Thế giới của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 6/8/1957