'Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng' và 'Múa của người Lào' được công nhận Di sản quốc gia

Hà Nội (TTXVN 2/11/2023) Sáng 2/11/2023, tại trung tâm huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã tổ chức Công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận “Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng” và nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa của người Lào” ở Điện Biên là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa của người Lào” tỉnh Điện Biên cho lãnh đạo các địa phương và các chủ thể. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Chúc mừng dòng họ Mông trắng và cộng đồng dân tộc Lào ở tỉnh Điện Biên đã có hai di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận, ông Bùi Ngọc La, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông khẳng định đây là niềm phấn khởi, tự hào với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện. 

Từ nay “Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng” và nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa của người Lào” tỉnh Điện Biên sẽ có đủ cơ sở pháp lý, khoa học hỗ trợ việc nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa dân tộc; đồng thời góp phần quan trọng quảng bá, tuyên truyền, phát huy di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Đại diện cộng đồng dân tộc Mông - nhóm Mông trắng và cộng đồng dân tộc Lào, ông Vàng Nhìa Sếnh và nghệ nhân múa Lò Thị Thiên (người dân xã Háng Lìa) cảm ơn Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, cơ quan từ Trung ương tới địa phương đã luôn quan tâm, có nhiều biện pháp để bảo vệ, gìn giữ văn hóa của hai dân tộc Lào, Mông và các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đại diện cộng đồng hai dân tộc đã cam kết sẽ nỗ lực tuyên truyền vận động gia đình, bà con nâng cao trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị di sản văn hóa tốt đẹp của dân tộc; khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về văn hóa của đồng bào mình trong mỗi người dân; tích cực truyền dạy, trao truyền các di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc mình cho thế hệ sau. Đồng thời, các đại diện cũng mong muốn, thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực, tự nguyện của đồng bào các dân tộc để giá trị của di sản ngày càng được bảo tồn, lưu truyền…

Trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tập quán xã hội và tín ngưỡng “Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng” tỉnh Điện Biên cho lãnh đạo các địa phương và các chủ thể. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Để “Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng” và nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa của người Lào” được bảo tồn, phát huy giá trị trong đời sống, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng đề nghị cấp ủy, chính quyền các huyện Điện Biên Đông, Điện Biên, Tuần Giáo… đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa nâng cao ý thức giữ gìn, bảo tồn, phát huy những nét văn hóa truyền thống các dân tộc Mông, Lào nói riêng và cộng đồng các dân tộc thiểu số khác nói chung. Mỗi huyện cần quan tâm đầu tư kinh phí bảo tồn, giữ gìn, lan truyền văn hóa các dân tộc để văn hóa các dân tộc thực sự là nền tảng tinh thần trong mọi mặt đời sống xã hội...

Trước đó, ngày 1/6/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các Quyết định số 1403/QĐ-BVHTTDL, Quyết định số 1405/QĐ-BVHTTDL công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, trong đó có di sản “Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng” và nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa của người Lào” tỉnh Điện Biên./.

Trung Kiên