[Infographics] 56 năm thành lập ASEAN: Những dấu mốc quan trọng

Trải qua 56 năm thành lập, Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ghi nhiều dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác, liên kết khu vực với những thành tựu phát triển ngoài kỳ vọng.