9 tháng năm 2023: Việt Nam xuất siêu 21,68 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 2/10/2023) 9 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 497,66 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2022. Cả nước xuất siêu 21,68 tỷ USD.