[Photo] Ai Cập tiến hành kiểm phiếu cuộc bầu cử Tổng thống (12/2023)

Hà Nội (TTXVN 13/12/2023) Cơ quan Bầu cử quốc gia Ai Cập (NEA) thông báo công tác bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Tổng thống nước này đã kết thúc vào lúc 21h00 ngày 12/12/2023 (giờ địa phương) và quá trình kiểm phiếu đã bắt đầu. Giám đốc điều hành NEA Ahmed Bendari cho biết kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào ngày 18/12 như kế hoạch.

  • Nhân viên bầu cử kiểm phiếu bầu Tổng thống ở Cairo, Ai Cập ngày 12/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN

  • Nhân viên bầu cử kiểm phiếu bầu Tổng thống ở Cairo, Ai Cập ngày 12/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN

  • Nhân viên bầu cử kiểm phiếu bầu Tổng thống ở Cairo, Ai Cập ngày 12/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN

  • Nhân viên bầu cử kiểm phiếu bầu Tổng thống ở Cairo, Ai Cập ngày 12/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN

  • Nhân viên bầu cử kiểm phiếu bầu Tổng thống ở Cairo, Ai Cập ngày 12/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN