[Photo] Ai Cập: Tổng thống El-Sisi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3 (4/2024)

Hà Nội (TTXVN 3/4/2024) Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi ngày 2/4/2024 đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3 tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô hành chính mới. Tổng thống El-Sisi tiếp tục nắm quyền điều hành đất nước trong bối cảnh Ai Cập đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế do thiếu hụt ngoại tệ và lạm phát leo thang, cũng như không ít thách thức trong khu vực đầy biến động. Ả

  • Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3 tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô hành chính mới, ngày 2/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3 tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô hành chính mới, ngày 2/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi (giữa) phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3 tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô hành chính mới, ngày 2/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3 tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô hành chính mới ngày 2/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3 tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô hành chính mới, ngày 2/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN