[Infographics] AI là từ khóa của năm 2023

Hà Nội (TTXVN 2/11/2023) Nhà xuất bản từ điển Collins (Anh) đã chọn AI - chữ viết tắt của cụm từ “trí tuệ nhân tạo” - là từ khóa của năm 2023. Các chuyên gia biên soạn từ điển tại nhà xuất bản này đều nhất trí rằng thuật ngữ công nghệ nói trên đã “gia tăng mức độ phủ sóng nhanh chóng”, đồng thời trở thành chủ đề thảo luận chủ đạo của năm 2023.