[Photo] Ấn Độ bầu Hạ viện khóa 18 (4/2024)

Hà Nội (TTXVN 19/4/2024) Ngày 19/4/2024, cử tri Ấn Độ bắt đầu đi bỏ phiếu trong giai đoạn đầu tiên của tiến trình 7 giai đoạn (mỗi giai đoạn diễn ra trong một ngày và kết thúc vào ngày 1/6) để bầu ra 102 trên tổng số 543 thành viên Lok Sabha (Hạ viện) khóa 18. Giai đoạn này chứng kiến sự cạnh tranh của 1.625 ứng cử viên trên khắp 17 bang và 4 vùng lãnh thổ liên bang.

  • Nhân viên an ninh hướng dẫn cử tri tại điểm bỏ phiếu bầu Hạ viện Ấn Độ khóa 18 ở bang Uttar Pradesh ngày 19/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri Ấn Độ bỏ phiếu bầu Hạ viện khóa 18 tại điểm bầu cử ở bang Uttar Pradesh ngày 19/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri Ấn Độ xếp hàng bỏ phiếu bầu Hạ viện khóa 18 tại điểm bầu cử ở bang Tamil Nadu ngày 19/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN