[Photo] Ấn Độ bước vào Giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử

Hà Nội (TTXVN 26/4/2024) Ngày 26/4/2024, cử tri Ấn Độ tại 12 bang và một vùng lãnh thổ liên bang đã đi bỏ phiếu để bầu ra 88 thành viên trong tổng số 543 thành viên của Lok Sabha (Hạ viện) khóa 18. Trong Giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử, 158,8 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Có 1.210 ứng cử viên tham gia cuộc tranh cử Giai đoạn 2 này.

  • Cử tri Ấn Độ bỏ phiếu trong Giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử tại Vrindavan ngày 26/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri Ấn Độ bỏ phiếu trong Giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử tại Ghaziabad ngày 26/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri Ấn Độ xếp hàng bỏ phiếu trong Giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử tại Kerala ngày 26/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Ghaziabad, Ấn Độ, ngày 26/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Wayanad, Kerala, Ấn Độ, ngày 26/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu trong giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Wayanad, Kerala, Ấn Độ, ngày 26/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN