[Photo] Ấn Độ bước vào Giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử

Hà Nội (TTXVN 7/5/2024) Ngày 7/5/2024, khoảng 172,4 triệu cử tri Ấn Độ đủ điều kiện đi bỏ phiếu trong Giai đoạn 3 của cuộc bầu cử Lok Sabha (Hạ viện) để bầu ra 93 nghị sĩ tại 185.000 điểm bỏ phiếu trên khắp 11 bang và vùng lãnh thổ của nước này. Ủy ban Bầu cử Ấn Độ cho biết có 1.331 ứng cử viên tham gia tranh cử giai đoạn này, trong đó đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền đề cử tối đa 81 ứng cử viên, tiếp theo là đảng Quốc đại với 67 ứng cử viên.

  • Cử tri Ấn Độ xếp hàng bỏ phiếu trong Giai đoạn 3 cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Agra ngày 7/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri Ấn Độ xếp hàng bỏ phiếu trong Giai đoạn 3 cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Agra ngày 7/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri Ấn Độ bỏ phiếu trong Giai đoạn 3 cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Agra ngày 7/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri Ấn Độ bỏ phiếu trong Giai đoạn 3 cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Agra ngày 7/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN