[Photo] Ấn Độ bước vào Giai đoạn 5 của cuộc tổng tuyển cử

Hà Nội (TTXVN 20/5/2024) Cuộc bỏ phiếu cho Giai đoạn 5 của cuộc bầu cử Lok Sabha (Hạ viện Ấn Độ) kéo dài 7 giai đoạn năm 2024 đã bắt đầu từ lúc 7h (giờ địa phương) ngày 20/5/2024 và dự kiến kết thúc vào lúc 18h cùng ngày. Ủy ban Bầu cử Ấn Độ cho biết Giai đoạn 5 là giai đoạn nhỏ nhất xét về số lượng khu vực bầu cử khi chỉ có 49 ghế trong Hạ viện sẽ được bầu ở 6 bang và 2 vùng lãnh thổ liên minh.

  • Cử tri xếp hàng bỏ phiếu trong Giai đoạn 5 của cuộc tổng tuyển cử tại Uluberia, Ấn Độ ngày 20/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri xếp hàng bỏ phiếu trong Giai đoạn 5 của cuộc tổng tuyển cử tại Mumbai, Ấn Độ ngày 20/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri xếp hàng bỏ phiếu trong Giai đoạn 5 của cuộc tổng tuyển cử tại Thiksey, Ấn Độ ngày 20/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN