[Photo] Ấn Độ bước vào Giai đoạn 6 của cuộc tổng tuyển cử 2024

Hà Nội (TTXVN 25/5/2024) Ngày 25/5/2024, cử tri từ 6 bang và 2 vùng lãnh thổ liên minh Ấn Độ đi bỏ phiếu trong Giai đoạn 6 của cuộc tổng tuyển cử kéo dài 7 giai đoạn để bầu ra 58 thành viên Lok Sabha (Hạ viện). Đặc biệt, trong ngày 25/5, cử tri sẽ tiến hành bầu chọn toàn bộ 10 ghế ở bang Haryana và 7 ghế ở vùng lãnh thổ thủ đô New Delhi.

  • Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu trong giai đoạn 6 của cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở làng Tigaon, ngoại ô Faridabad, Ấn Độ, ngày 25/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu trong giai đoạn 6 của cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Dhanbad, bang Jharkhand, Ấn Độ, ngày 25/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 6 của cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Dhanbad, bang Jharkhand, Ấn Độ, ngày 25/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN