[Photo] Ấn Độ bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử

Hà Nội (TTXVN 1/6/2024) Ngày 1/6/2024, cử tri ở 8 bang và vùng lãnh thổ của Ấn Độ đã đi bỏ phiếu trong giai đoạn 7 và là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử để bầu ra 57 hạ nghị sĩ trong 543 thành viên của Lok Sabha khóa 18.

  • Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 7 của cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Jalandhar, Ấn Độ, ngày 1/6/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 7 của cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Jalandhar, Ấn Độ, ngày 1/6/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu trong giai đoạn 7 của cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Varanasi, Ấn Độ, ngày 1/6/2024. Ảnh: AFP/TTXVN