[Infographics] Bà Hà Thị Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt NamHà Thị Nga

Hà Nội (TTXVN 11/3/2022) Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chiều 10/3/2022, 100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt đã biểu quyết bầu bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII. Ngoài ra, hội nghị cũng bầu 4 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.