Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI (3/2012)

Hà Nội (TTXVN 14/3/2012)

Sáng 14/3/2012, tại Hà Nội, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã thành công tốt đẹp.

Tới dự lễ bế mạc có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương...

Báo cáo kết quả Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa X cho biết: Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI gồm 32 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI. 7 Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Thanh Bình, Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyễn Thị Tuyết, Bùi Thị Hòa, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Hương.       

Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI và 163 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI đã ra mắt Đại hội.

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); thông qua Nghị quyết Đại hội và 8 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ. Trong đó, đáng chý ý là các chỉ tiêu: 80% trở lên phụ nữ được tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của của Đảng, Nhà nước và giáo dục phẩm chất đạo đức của phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 100% gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; trong đó, 70% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch”. Đến cuối nhiệm kỳ ít nhất 700.000 chủ hộ nghèo là phụ nữ được vay vốn và được Hội giúp đỡ, trong đó ít nhất 400.000 hộ thoát nghèo; hỗ trợ xây dựng 10.000 mái ấm tình thương; vận động hội viên tiết kiệm tạo nguồn vốn phát triển sản xuất đạt 5.000 tỷ đồng. Hàng năm tư vấn nghề, giới thiệu và tạo việc làm cho 100.000 lao động nữ; đào tạo nghề cho 50.000 lao động nữ, trong đó 70% có việc làm sau học nghề...

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI Nguyễn Thị Thanh Hòa nhấn mạnh: Thành công của Đại hội tạo động lực quan trọng, cổ vũ, khích lệ phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, rèn luyện phẩm chất, đạo đức thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trở thành người phụ nữ yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa kêu gọi phụ nữ cả nước tiếp tục hăng hái thi đua, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Trước hết, các cấp Hội cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến kết quả thành công của Đại hội, quán triệt Nghị quyết Đại hội và xây dựng chương trình hành động phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra, tạo chuyển biến tích cực trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ thực hành tiết kiệm, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; chăm lo đời sống vật chất phụ nữ và trẻ em; củng cố và phát triển vững mạnh theo phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội”. Các cấp Hội tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua cả nước như: chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc….

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy dân chủ, trí tuệ, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lãnh đạo cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sẽ làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, giữa nhân dân với Đảng, đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và các thế hệ phụ nữ Việt Nam, phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp”. 

Ngay sau lễ bế mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 đã chủ trì cuộc họp báo, thông báo kết quả Đại hội.

Trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa nhấn mạnh một số giải pháp lớn để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam trong nhiệm kỳ mới: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, giáo dục, truyền thông; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp; khắc phục biểu hiện hành chính hóa, hình thức; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, vận động nguồn lực... Theo Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa, tinh thần xuyên suốt trong thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ này là phát huy nội lực của phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và mở rộng tính liên hiệp.

Chiều cùng ngày, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội./.

             Thanh Hòa – Phúc Hằng