[Video] Bác Hồ với bộ đội Phòng không-Không quân

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 20/10/2023) Trong tình thương yêu bao la của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quân đội ta, Quân chủng Phòng không-Không quân vinh dự được Bác Hồ dành cho sự quan tâm chăm sóc đặc biệt. Người theo dõi từng bước đi, chỉ đạo cụ thể từng công việc, vạch ra phương hướng, chiến lược phát triển cho quân chủng.