[Photo] Bắc Macedonia tiến hành bầu cử Tổng thống và Quốc hội

Hà Nội (TTXVN 8/5/2024) Ngày 8/5/2024, cử tri Bắc Macedonia đã đi bỏ phiếu vòng 2 trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội, sự kiện được cho là sẽ ảnh hưởng đến tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của nước này. Ủy ban bầu cử sẽ công bố kết quả của 3.360 điểm bỏ phiếu trong ngày.

  • Cử tri Bắc Macedonia bỏ phiếu bầu Tổng thống và Quốc hội tại Skopje, ngày 8/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Điểm bầu cử Tổng thống và Quốc hội tại Skopje, Bắc Macedonia ngày 8/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Điểm bầu cử Tổng thống và Quốc hội tại Skopje, Bắc Macedonia ngày 8/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN