Bài viết của Tổng Bí thư: Khơi dậy niềm tự hào, chung sức, đồng lòng, xây dựng phát triển đất nước 

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 3/2/2024) Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2024), đã nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên tại thành phố Cần Thơ, bày tỏ tầm quan trọng, ý nghĩa của nội dung bài viết. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 Theo ông Phan Văn Thép, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, đây là bài viết rất quan trọng, nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyền truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc giá trị, ý nghĩa rất quan trọng của bài viết này. Qua đó, nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của mỗi người dân, sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, củng cố thêm niềm tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước, có thêm bản lĩnh, tự tin. Tiếp tục khẳng định những thành tựu, kết quả quan trọng, có ý nghĩa lịch sử sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay; hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển nhân dịp 100 năm thành lập Đảng…

 Đọc bài viết của Tổng Bí thư, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ Lâm Văn Tân cho rằng, với bố cục gồm 3 phần, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phản ánh sinh động 94 năm qua của Đảng ta. Từ quá trình Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp liền sau đó là quá trình Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Cuối cùng là đánh giá, nhận định khái quát của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình thế giới, trong nước, từ đó định hướng cụ thể để phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

“Tôi tin rằng, không chỉ riêng tôi mà mỗi đoàn viên, thanh niên, mỗi người dân Việt Nam khi đọc bài viết sẽ nhận thức sâu sắc hơn, thêm tự hào, tin yêu Đảng, tin tưởng vào con đường xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mỗi người sẽ có thêm động lực, sức mạnh, sự quyết tâm, để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, ông Tân cho biết.

Về định hướng trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành đoàn và các đơn vị trực thuộc Thành đoàn Cần Thơ đăng tải nội dung bài viết trên các kênh thông tin của đơn vị, như: Website, fanpage, chương trình phát thanh, bản tin… Đồng thời, khuyến khích cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên chia sẻ, đăng tải bài viết trên các tài khoản cá nhân.

Thành đoàn Cần Thơ cũng sẽ tổ chức triển khai, nghiên cứu, tìm hiểu, học tập về nội dung của bài viết. Trước hết, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố sẽ triển khai nghiên cứu, tìm hiểu, học tập về nội dung của bài viết trong đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn để bài viết thực sự thẩm thấu trong cán bộ đoàn, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên. Từ đó, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ đoàn, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc triển khai bài viết của Tổng Bí thư đến với đoàn viên, thanh niên.

Mặt khác, Thành đoàn Cần Thơ cũng sẽ cụ thể hóa nội dung bài viết đến các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai các công trình, phần việc phù hợp với đặc thù tại đơn vị, điều kiện thực tế tại địa phương, cùng chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên thành phố Cần Thơ, học tập, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Đồng thời, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Ngọc Thiện