[Photo] Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội

Hà Nội (TTXVN 28/1/2016) Sáng ngày 28/1/2016, Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Đại hội diễn ra từ ngày 20 đến 28/1/2016 với sự tham dự của 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trên cả nước. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

  • Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

  • Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

  • Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

  • Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XII phát biểu ý kiến tại Lễ ra mắt BCH Trung ương khóa XII. Ảnh: TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XII phát biểu ý kiến tại Lễ ra mắt BCH Trung ương khóa XII. Ảnh: TTXVN