Báo chí Indonesia viết: Bản Thông cáo chung của Hồ Chủ tịch và Tổng thống Sukarno có một ý nghĩa vô cùng lớn lao trong lịch sử hữu nghị giữa nhân dân hai nước

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 12/3/1959