[Photo] Bão Doksuri gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại Philippines và Trung Quốc

Trong tuần từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8/2023, Bão Doksuri hoành hành tại Philippines và Trung Quốc

  • Các phương tiện di chuyển dưới trời mưa lớn do ảnh hưởng của bão Doksuri tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 29/7/2023. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cây cối bị quật đổ do bão Doksuri tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 29/7/2023. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 3/8/2023. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Doksuri tại Bulacan, Philippines, ngày 31/7/2023. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Doksuri tại Bulacan, Philippines, ngày 31/7/2023. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Doksuri tại Bulacan, Philippines, ngày 31/7/2023. Ảnh: THX/TTXVN