Báo "Tiếng nói nhân dân" Lào nhiệt liệt chào mừng thành công rực rỡ của cuộc đi thăm Lào của Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 200 ngày 19/7/1977