[Infographics] Bầu cử Quốc hội Anh: Công đảng giành chiến thắng áp đảo (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 5/7/2024) Với 645/650 ghế được công bố, Công đảng đã giành chiến thắng áp đảo trước đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak trong cuộc tổng tuyển cử của Anh khi giành tới 411 ghế, qua đó chấm dứt 14 năm cầm quyền của đảng Bảo thủ với nhiều đời thủ tướng.