[Video] Bếp Hoàng Cầm

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trước sự áp đảo về phương tiện và vũ khí chiến tranh, “bí mật” là phương châm hàng đầu của quân đội ta, được quán triệt tuyệt đối ngay từ công tác hậu cần. Trên chiến trường Điện Biên Phủ, “bếp Hoàng Cầm” và nhiều sáng kiến khác, đảm bảo “đi không dấu, nấu không khói” đã được phát huy tối đa, góp phần đảm bảo sức khoẻ cho bộ đội ta chiến đấu và chiến thắng.