[Photo] Bộ đội hóa học: Những người chiến đấu với 'cái độc' giữa thời bình

  • Lực lượng Binh chủng Hoá học phun hóa chất tẩy độc mặt nền nhà xưởng của Công ty Rạng Đông, ngày 5/10/2019. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

  • Lực lượng Binh chủng Hoá học phun hóa chất tẩy độc mặt nền nhà xưởng của Công ty Rạng Đông, ngày 5/10/2019. Ảnh: Dương Giang - TTXVN