[Video] Bộ đội Phòng không-Không quân - “Dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng”

Hà Nội (TTXVN 22/10/2023) Ngày 22/10/1963, Thực hiện Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 50-QĐ thành lập Quân chủng Phòng không-Không quân trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và các lực lượng Phòng không-Không quân nói riêng.