[Photo] Các đảng truyền thống tiếp tục giữ đa số trong Nghị viện châu Âu

Hà Nội (TTXVN 10/6/2024) Kết quả sơ bộ được tổng hợp sau cuộc bầu cử ngày 9/6/2024 cho thấy các nhóm chính trị xuyên quốc gia, gồm đảng Nhân dân châu Âu (EPP), Liên minh Xã hội và Dân chủ (S&D) và đảng Đổi mới châu Âu (RE) vẫn giữ được đa số với tổng cộng 401 trên tổng số 720 ghế trong Nghị viện châu Âu (EP) nhiệm kỳ 2024 - 2029. Với 186 ghế, cao hơn EP sắp mãn nhiệm 9 ghế, nhóm EPP trung hữu tiếp tục giữ được vị thế là lực lượng chính trị lớn nhất trong EP, trong khi liên minh trung tả S&D giữ vững vị trí thứ hai với 133 ghế (mất 7 ghế). Nhóm RE theo đường lối trung dung bị tổn thất nặng nề khi chỉ giành được 82 ghế so với 102 ghế hiện tại.

  • Trụ sở Nghị viện châu Âu tại Brussels, Bỉ, ngày 6/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cử tri tại điểm bầu cử Nghị viện châu Âu ở Lille, Pháp, ngày 9/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cử tri tại điểm bầu cử Nghị viện châu Âu ở Lille, Pháp, ngày 9/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cử tri tại điểm bầu cử Nghị viện châu Âu ở Lille, Pháp, ngày 9/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cử tri tại điểm bầu cử Nghị viện châu Âu ở Lille, Pháp, ngày 9/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu tại điểm bầu cử ở Sofia, Bulgaria, ngày 9/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu tại điểm bầu cử ở Bucharest, Romania, ngày 9/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu tại điểm bầu cử ở Narva, Estonia, ngày 9/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu tại điểm bầu cử ở Wavre, Bỉ, ngày 9/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN