Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhân dân thủ đô Viêng-chăn nồng nhiệt chào đón Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 196 ngày 15/7/1977

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhân dân thủ đô Viêng-chăn nồng nhiệt chào đón Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta

 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhân dân thủ đô Viêng-chăn nồng nhiệt chào đón Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta

 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhân dân thủ đô Viêng-chăn nồng nhiệt chào đón Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta