[Photo] Các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 26/2/2019)

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến sân bay Quốc tế Pochentong ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum với các đại biểu. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. Ảnh: Trí Dũng/ TTXVN

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith chứng kiến Lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về hợp tác tài chính. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chụp ảnh chung. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN