[Photo] Các hoạt động của Tổng thống Obama trong chuyến thăm chính thức Việt nam (5/2016)

  • Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Barack Obama duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

  • Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Barack Obama đồng chủ trì họp báo quốc tế thông báo về kết quả hội đàm giữa hai bên

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Barack Obama

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Barack Obama

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng thống Barack Obama thăm ao cá của Hồ Chủ tịch

  • Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Barack Obama chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

  • Tổng thống Obama phát biểu trước gần 2.000 thanh niên, đại diện cho giới trẻ Việt Nam