Các loại giấy tờ có thể xuất trình khi bay nội địa và quốc tế kể từ ngày 15/2/2024

Hà Nội (TTXVN 12/2/2024) Theo Thông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, từ 15/2/2024, hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa và quốc tế phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau:

1. Giấy tờ của hành khách sử dụng khi đi tàu bay phải đảm bảo các điều kiện:

Theo Thông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, từ 15/2/2024, giấy tờ của hành khách sử dụng khi đi tàu bay phải đảm bảo các điều kiện: Là bản chính và còn giá trị sử dụng; hoặc bản điện tử có giá trị pháp lý theo quy định; Đối với giấy khai sinh, trích lục hộ tịch; trích lục giấy khai sinh (trích lục thông tin khai sinh); văn bản xác nhận thông tin hộ tịch; giấy chứng sinh phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật; hoặc bản điện tử có giá trị pháp lý theo quy định…

2. Các loại giấy tờ có thể xuất trình khi bay nội địa đối với hành khách mang quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên

Theo Thông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, từ 15/2/2024, hành khách mang quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong các loại giấy tờ hoặc dữ liệu điện tử có giá trị pháp lý tương đương sau:

3. Các loại giấy tờ có thể xuất trình khi bay nội địa đối với hành khách mang quốc tịch Việt Nam chưa đủ 14 tuổi

Theo Thông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, từ 15/2/2024, hành khách mang quốc tịch Việt Nam chưa đủ 14 tuổi khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau:

4. Các loại giấy tờ có thể xuất trình khi bay nội địa đối với hành khách mang quốc tịch nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên

Theo Thông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, từ 15/2/2024, hành khách mang quốc tịch nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong các loại giấy tờ hoặc dữ liệu điện tử có giá trị pháp lý tương đương sau:

5. Các loại giấy tờ có thể xuất trình khi bay quốc tế

Từ 15/2/2024, hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay quốc tế phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: Hộ chiếu hoặc giấy thông hành hoặc giấy tờ khác có giá trị xuất, nhập cảnh theo quy định của pháp luật như thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thẻ căn cước công dân (nếu Việt Nam và quốc gia liên quan ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau)…