[Video] Chiến dịch mang tên Bác kính yêu

Tại cuộc họp ngày 31/3/1975, sau khi nhận định tình hình, Bộ Chính trị quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng Sài Gòn trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là trong tháng 4, với tư tưởng chỉ đạo là "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng". Trong cuốn hồi ký “Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: “từ cuộc họp ngày 31/3/1975, số phận của chế độ Sài Gòn đã được định đoạt”.