[Video] Chiến dịch Tây Nguyên

Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị về giải phóng miền Nam trong năm 1975, ngày 4/3/1975, chiến dịch Tây Nguyên chính thức mở màn bằng việc quân ta tiến công cắt đứt đường 19 - con đường tiếp tế chủ yếu của địch cho Tây Nguyên. Đây là chiến dịch mở đầu cuộc tiến công chiến lược, tiêu diệt và đập tan toàn bộ hệ thống phòng ngự của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở Tây Nguyên, tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.